Inställningar för att möta GDPR

LiveAgent följer GDPRs riktlinjer och ger dig även möjlighet att göra inställningar som passar er egna policy.

Dessa inställningar bör du se över:


1. Efter hur många dagar skall raderade ärenden rensas från Databasen?
Detta väljer du under Konfiguration -> System -> Allmänt

2. Efter hur många dagar skall skickade meddelanden raderas från utkorgen?
Detta väljer du under Konfiguration -> System -> Allmänt

3. Skall kontakter som inte används längre raderas?
Detta väljer du under Konfiguration -> System -> Allmänt

4. Efter hur många dagar skall besvarade eller lösta ärenden raderas?
Detta ställer du in som en automatiserad regel under Konfiguration -> Automatisering -> Tidsregler

Exempel: