Går det att vidarebefordra ett chattsamtal till en kollega?