Avancerad integrering av chattknapp

Om du önskar att kringgå den visuella funktion av LiveAgents chattknappar kan du använda vilket element som helst från din hemsida. Gör såhär:

1. Klicka på "Skapa en chattknapp"

2. Klicka på "Special"
- Välj att skapa en html-knapp
- Klicka på "Online knapp"
- Ta bort all htmlkod och ange "<span></span>" . Knappen är nu inte synbar.

3. Spara knappen och hämta integreringskoden. Den ser ut ungefär såhär:
<script type="text/javascript">
(function(d, src, c) { var t=d.scripts[d.scripts.length - 1],s=d.createElement('script');s.id='la_x2s6df8d';s.async=true;s.src=src;s.onload=s.onreadystatechange=function(){var rs=this.readyState;if(rs&&(rs!='complete')&&(rs!='loaded')){return;}c(this);};t.parentElement.insertBefore(s,t.nextSibling);})(document,
'//localhost.lc/LiveAgent/scripts/track.js',
function(e){ LiveAgent.createButton('6522fc2b', e); });
</script>
 
Ändra nu koden så att den liknar denna (Kom ihåg att använda rätt URL och Knapp-ID):
<script type="text/javascript">
var button = null;
</script>
<script type="text/javascript" id="la_x2s6df8d" src="//localhost.lc/LiveAgent/scripts/trackjs.php"></script>
<img src="//localhost.lc/LiveAgent/scripts/pix.gif" onLoad="button = LiveAgentTracker.createButton('button1', this);"/>
 
Du kan nu simmulera klick genom att anropa följande javascript:
button.onClick();
Exempel:
<h2 class="alt" onClick="button.onClick();">Start chat</h2>