Teknisk Support

Hur fungerar Push notifieringen i LiveAgents mobilapp?

When will I receive push notifications from the LiveAgent iOS/Android app? Customers often ask us when they will receive a push notification from their mobile devices when they are using our LiveAgent iOS or Android app. Here's the answer. There are two types of the push notifications for the mobile app. Ticket push notifications and Chat push notifications. Ticket push notifications: Push notifications for tickets are executed when: * A new ticket is created in the department where y...

Automatisk kopia av chattsamtal till valfri medarbetare

Besökarna kan enkelt skicka en kopia av chattsamtal till sig själva genom att fylla i sin e-postadress i chattrutan. Hur gör man för att även en medarbetare skall få en kopia skickad till sig? Detta kan behövas om man tex. jobbar med olika avdelningar och vill skicka vidare kopior för utvärdering. Såhär skapar du regeln: Gå in på Konfiguration -> Automatisering -> Regler Och följ sedan mallen här nedan.

Logga in via egen domän

Hur du skapar en helt egen brandad inloggning. När du kommer igång med LiveAgent ingår det en egen LiveAgent underdomän. Exempelvis: dittforetag.liveagent.se. Detta kan du ändra så att det ligger under din egna toppdomän. Exempelvis: support.dittforetag.se Gör såhär: * Gå in på Konfiguration -> Domäninställningar * Bocka i första rutan och ange önskad domän. (Observera att du själv måste äga toppdomänen) * Logga in på ditt webbhotel och peka till den nya domänen via CNAME! (OBS! V...

Lägga till en chattknapp på Facebook

NOTE: Your LiveAgent installation must be available viaHTTPS://, because Facebook allows to load external source only through secured links, more exactly from sites that use good quality SSL ceritficates. Self-signed certificates are not accepted by Facebook.This is possible only via a special application called "Static HTML: iframe tabs". * log in to your facebook account by which you manage your facebook pages * go tohttps://apps.facebook.com/static_html_plus/and click"Add Static HTML to...

Integrera Facebook

To start with the configuration, you have to get aFacebookdeveloper accountso you could use API credentials. NOTE: If your facebook account is notverified (http://www.facebook.com/help/398085743567023/), you won't be able to create any facebook app. NOTE 2: You must have afacebook page (https://www.facebook.com/pages/create/?ref_type=sitefooter)in order to be able to fetch posts, comments from it via the facebook app you create. Login to your Facebook account and then navigate tohttp://develop...

API anrop för att skapa en konversation från PHP

Här är ett kort exempel på hur du anropar LiveAgent API och skapar en konversation med anpassade fält. <?php $service_url = 'http://localhost/LiveAgent/LiveAgent/server/api/index.php?handler=conversations'; $curl = curl_init($service_url); //use custom field codes defined by administrator, otherwise they will not be visible in ticket detail (but still inserted to DB) $arrcustomVars = array(array('code'=>'varsymbol', 'value'=>'43894209'), array('code'=>'anotherfield', 'value'=>'tes...

Komplett dokumentation över LiveAgent Rest API

Data fields formats (http://support.liveagent.se/index.php?type=page&urlcode=599618&title=Komplett-dokumentation-över-LiveAgent-Rest-API#dataformats) Return messages formats (http://support.liveagent.se/index.php?type=page&urlcode=599618&title=Komplett-dokumentation-över-LiveAgent-Rest-API#returnmsgs) Error messages formats (http://support.liveagent.se/index.php?type=page&urlcode=599618&title=Komplett-dokumentation-över-LiveAgent-Rest-API#errormsgs) Api v.1 (http://support.liveagent.se/index.php...

Avancerad integrering av chattknapp

Om du önskar att kringgå den visuella funktion av LiveAgents chattknappar kan du använda vilketelement som helst från din hemsida. Gör såhär: 1. Klicka på "Skapa en chattknapp" 2. Klicka på "Special" - Välj att skapa en html-knapp - Klicka på"Online knapp" - Ta bort all htmlkod och ange"<span></span>" . Knappen är nu inte synbar. 3. Spara knappen och hämtaintegreringskoden. Den ser ut ungefär såhär:<script type="text/javascript">(function(d, src, c) { var t=d.scripts[d.scrip...