Skicka automatiska svar när kunder hör av sig via e-post

Autosvar

Du kan enkelt skicka ett "Autosvar" (Tack för att du hör av dig. Ditt ärende är nu mottaget och vi kommer....) när kunden tex. har lämnat in ett nytt ärende.

Detta görs genom Automatisering som du hittar under Konfiguration -> Automatisering -> Regler

  • Välj: Ärende skapat från mail
  • Välj åtgärd: Skicka mail till och "Begärare"
  • Skapa ditt svarsmail och klicka på spara.

Färdigt!